ศาลจังหวัดมหาสารคาม
Mahasarakham Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา นายเนติภูมิ มายสกุล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาและข้าราชการศาลฯ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรวันสงกรานต์ โดยในกิจกรรมดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนผ้าอังสะพระพุทธศรี ศาลสารคาม สรงน้ำพระพุทธศรีศาลสารคาม และรดน้ำขอพรท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ คณะผู้พิพากษา ณ บริเวณศาลพักประชาชน ศาลจังหวัดมหาสารคาม
image

image เอกสารแนบ