ศาลจังหวัดมหาสารคาม
Mahasarakham Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา นายเนติภูมิ มายสกุล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายพิเนศว์ อัสวัสเรืองกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะข้าราชการศาล ฯ ร่วมทำบุญตักบาตรงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณหอนาฬิกา ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
image

image เอกสารแนบ