ศาลจังหวัดมหาสารคาม
Mahasarakham Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา นายเนติภูมิ มายสกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม และคณะข้าราชการศาลจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
image

image เอกสารแนบ