ศาลจังหวัดมหาสารคาม
Mahasarakham Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา นายเนติภูมิ มายสกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางปทุมรัตน์ กุยแก้ว ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลฯ และข้าราชการศาลฯ ได้ร่วมเป็นเกียรติในงานพบปะและเปลี่ยนความคิดเห็นและรับประทานอาหารเช้า(สภากาแฟ) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้ำจืดมหาสารคาม ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
image

image เอกสารแนบ