ศาลจังหวัดมหาสารคาม
Mahasarakham Provincial Court

ศาลจังหวัดมหาสารคาม
ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดมหาสารคาม

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ณ วัดมหาชัย (พระอารามหลวง)
image

   เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๙.๓๐ นาฬิกา นายเนติภูมิ มายสกุล พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบหมาย นายปัญจชัย เพ็ญประชุม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดมหาสารคาม และข้าราชการศาลจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน พระราชทาน ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ณ วัดมหาชัย (พระอารามหลวง) ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image