ศาลจังหวัดมหาสารคาม
Mahasarakham Provincial Court

ศาลจังหวัดมหาสารคาม
ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดมหาสารคาม

ศึกษาดูงานระบบการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ศาลแขวงขอนแก่น
image

    เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา นายสรายุทธ อุดมพร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรม  และเจ้าหน้าที่ในศาลจังหวัดมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานระบบการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ศาลแขวงขอนแก่น โดยมีนายมนัส รัตนไตรศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น พร้อมคณะผู้พิพากษาและบุคลากรศาลแขวงขอนแก่นให้การต้อนรับ ณ ศาลแขวงขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image