ศาลจังหวัดมหาสารคาม
Mahasarakham Provincial Court

ศาลจังหวัดมหาสารคาม
ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดมหาสารคาม

ศาลจังหวัดมหาสารคาม ให้การต้อนรับ นายจิรวุฒิ ปุญญาสวัสดิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม และคณะฯ
image

     เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องทำงานผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม นายอัครพันธ์ สัปปพันธ์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม ให้การต้อนรับ นายจิรวุฒิ ปุญญาสวัสดิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม และคณะ  ซึ่งเข้าพบเพื่อแนะนำตัวและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่และได้หารือข้อราชการร่วมกัน ผลการหารือได้ข้อสรุปว่าเรือนจำจังหวัดมหาสารคามจะไปดำเนินการเพิ่มช่องสัญญาณการสื่อสารออนไลน์กับศาลจังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินกระบวนพิจารณาแก่ผู้ต้องหาและจำเลย ซึ่งต่อมาได้มีการเพิ่มช่องสัญญาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ยังมีการหารือร่วมกันเกี่ยวกับงานสารบรรณระหว่างศาลและเรือนจำ ในประเด็นการรับคำร้อง คำขอ และคำคู่ความจากผู้ต้องขัง เพื่อให้เกิดความชัดเจนและมีประสิทธิภาพในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหา จำเลยระหว่างพิจารณา และนักโทษเด็ดขาดตามกฎหมาย และทางเรือนจำได้รับไปดำเนินการตามข้อสังเกตของผู้พิพากษาหัวหน้าศาล


image รูปภาพ
image