ศาลจังหวัดมหาสารคาม
Mahasarakham Provincial Court

ศาลจังหวัดมหาสารคาม
ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดมหาสารคาม

พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
image

     เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา นายอัครพันธ์ สัปปพันธ์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยข้าราชการศาลจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” เพื่อน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม


image รูปภาพ
image
image
image