ศาลจังหวัดมหาสารคาม
Mahasarakham Provincial Court

ศาลจังหวัดมหาสารคาม
ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดมหาสารคาม

ประชุมพบปะและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและลูกจ้างในศาลจังหวัดมหาสารคาม
image

     เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา นายอัครพันธ์ สัปปพันธ์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมพบปะและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและลูกจ้างในศาลจังหวัดมหาสารคาม ในโอกาสเดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดมหาสารคาม


image รูปภาพ
image
image
image