ศาลจังหวัดมหาสารคาม
Mahasarakham Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดมหาสารคาม

ประกาศศาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการ จำนวน 1 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
image

image เอกสารแนบ