ศาลจังหวัดมหาสารคาม
Mahasarakham Provincial Court
image

ศาลจังหวัดมหาสารคาม

ประกาศศาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดมหาสารคาม และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 12 หน่วย ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ