ศาลจังหวัดมหาสารคาม
Mahasarakham Provincial Court
image

ศาลจังหวัดมหาสารคาม

ร่าง ประกาศศาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน ๑๒ หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding))

image เอกสารแนบ