ศาลจังหวัดมหาสารคาม
Mahasarakham Provincial Court
image

ศาลจังหวัดมหาสารคาม

ประกาศศาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน ๑๒ หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ