ศาลจังหวัดมหาสารคาม
Mahasarakham Provincial Court
image

ศาลจังหวัดมหาสารคาม

ประกาศศาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน ๑๒ หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ