ศาลจังหวัดมหาสารคาม
Mahasarakham Provincial Court
image

ศาลจังหวัดมหาสารคาม

ประกาศศาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารที่ทำการศาลจังหวัดมหาสารคามและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 12 หน่วย จำนวน 2 อาคาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ