ศาลจังหวัดมหาสารคาม
Mahasarakham Provincial Court
image

ศาลจังหวัดมหาสารคาม

ประกาศศาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการศาลจังหวัดมหาสารคามและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 12 หน่วย จำนวน 2 อาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ