ศาลจังหวัดมหาสารคาม
Mahasarakham Provincial Court

ศาลจังหวัดมหาสารคาม
ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดมหาสารคาม

งานเลี้ยงส่ง ผู้ย้ายและเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งไปรับราชการที่ศาลอื่น และผู้เกษียณอายุราชการ
image

    เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดมหาสารคามได้จัดเลี้ยงส่ง นางปทุมรัตน์  กุยแก้ว ผู้อำนวยการศาลจังหวัดมหาสารคาม ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวนการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวดวงจันทร์  เหล่าศรียง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ย้ายไปรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ นางสาวระพีพรรณ  ภูทองนาค นิติกรชำนาญการ ย้ายไปรับตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ และจัดงานแสดงมุทิตาจิต ให้แก่นายฉลอง  ธาระวัย นิติกรชำนาญการพิเศษ โดยได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ  ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ “๖๐ ปี แห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจ”ในการนี้ นายเนติภูมิ  มายสกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม ได้กล่าวแสดงความรู้สึกพร้อมให้โอวาทและมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ศาลอื่น  ณ โรงแรมสยามธารา พาเลส ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image