ศาลจังหวัดมหาสารคาม
Mahasarakham Provincial Court
News
ประกาศศาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID - ๑๙) ฉบับที่ ๖ โครงการ “ศาลยุติธรรมใต้ร่มพระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔” และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการอบรมหลักสูตร “ฟัง-พูดภาษาจีนเพื่อการปฏิบัติงานยุคดิจิทัล” ประกาศยกเลิกวันหยุดราชการและเปลี่ยนแปลงวันเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ (27 กรกฎาคม 2564) ประกาศการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ การรับคำร้องและดำเนินกระบวนพิจารณาในส่วนของศาลชั้นต้นเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (กรณีมีการเลือกตั้งใหม่)

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม