ศาลจังหวัดมหาสารคาม
Mahasarakham Provincial Court
News
พิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ณ วัดมหาชัย (พระอารามหลวง) งานเลี้ยงส่ง ผู้ย้ายและเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งไปรับราชการที่ศาลอื่น และผู้เกษียณอายุราชการ ประกาศศาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการศาลจังหวัดมหาสารคามและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 12 หน่วย จำนวน 2 อาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม