ศาลจังหวัดมหาสารคาม
Mahasarakham Provincial Court
News
ประกาศ ศาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง เผยแพร่เผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ประกาศศาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดมหาสารคาม และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 12 หน่วย จำนวน 2 อาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีคัดเลือก ประกาศศาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID - ๑๙) ฉบับที่ ๗ คำแนะนำการใช้ Cisco Webex ของศาลจังหวัดมหาสารคาม ศึกษาดูงานระบบการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ศาลแขวงขอนแก่น

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม