ศาลจังหวัดมหาสารคาม
Mahasarakham Provincial Court

ส่วนช่วยพิจารณาคดี