ศาลจังหวัดมหาสารคาม
Mahasarakham Provincial Court
ส่วนเจ้าพนักงานคดี