ศาลจังหวัดมหาสารคาม
Mahasarakham Provincial Court

ศาลจังหวัดมหาสารคาม
ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดมหาสารคาม

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
image

   เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอัครพันธ์ สัปปพันธ์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ แสดงความจงรักภักดีและนำหลักคำสอนทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางด้านศาสนาเสริมสร้างความรักษามัคคีของประชาชนในชาติให้มั่นคงสืบไป ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม


image รูปภาพ
image